Eerste Kamer stemt tegen asbestdakenverbod, maar wat nu?

De Eerste Kamer heeft niet ingestemd met een wetswijziging Wet milieubeheer die het asbestdakenverbod mogelijk moest maken. Daarmee is het asbestdakenverbod in de voorgenomen vorm niet mogelijk. Denk echter niet dat het dakenverbod nu helemaal van de baan is. Redenen om niet in te stemmen waren divers, over het algemeen genomen zijn de partijen wel vóór een verbod maar de inhoud van de complete wetswijziging was vaak niet voldoende. Een wetsvoorstel in gewijzigde vorm zal via de tweede kamer opnieuw ingediend moeten worden.

Kortom: het aangepaste wetsvoorstel kan nooit lang op zich laten wachten en het asbestdakenverbod kan nooit helemaal verdwijnen.