AsbestdakAdvies kennis van zaken en toekomstgericht

Asbest

De naam asbest komt van het Griekse woord asbestos, wat onverwoestbaar betekent. Het product komt zijn naam ten goede, vandaar dat het in het verleden veel gebruikt is in producten. Sinds 1 juli 1993 is er een verbod op asbesthoudende materialen vanwege de schadelijke stoffen in het product.

Asbestproducten
Asbest is als grondstof wereldwijd verwerkt in de meest uiteenlopende producten. Vanwege haar onverwoestbare eigenschappen was asbest een ideaal product, dat alleen maar positieve eigenschappen bleek te hebben. Asbest werd toegepast in bouw, industrie, installatietechniek maar ook in huishoudens.

Soorten
Er zijn twee hoofdgroepen asbest:

  • Serpentijn
  • Amfibool

Serpentijn
Het gesteente van deze soort asbest bevat naast silicaat voor het grootste gedeelte magnesium. De vezels serpentijn zijn draadvormig. Er bestaat maar één soort serpentijn, namelijk chrysotiel. Dit soort asbest wordt ook wel herkent als witte asbest.

Amfibool
Het gesteente bevat naast silicaat ook ijzer, natrium en calcium. De vezels amfibool zijn naaldvormig. Er bestaan vijf soorten amfibool, namelijk:

  • Crocidoliet (blauwe asbest)
  • Amosiet (bruine asbest)
  • Actinoliet (groene asbest)
  • Anthofyliet (gele asbest)
  • Tremoliet (grijze asbest)

De meest toegepaste asbestsoort is chrysotiel. Bij het herkennen van asbest moet er niet afgegaan worden op de kleur van de asbest. Na verwerking kan de kleur van het asbest namelijk veranderd zijn.

Schadelijk
Zolang asbest in gebonden toestand verkeert, is er geen gevaar voor gezondheid. Alleen wanneer er losse vezels vrijkomen en worden ingeademd, loopt u risico of een asbestziekte. de asbestvezels die gevaarlijk zijn, zijn zeer klein en onzichtbaar voor het blote oog. Als een asbestvezel het lichaam is binnengekomen, kan deze langere tijd intact blijven voordat de celbeschadiging ontstaat (soms meer dan 60 jaar). Het menselijk lichaam is dus het meest kwetsbaar voor asbest in de longen.

Ziektes
De meest voorkomende ziekten zijn asbestose en meothelioom. Bij asbestose worden asbestvezels door bindweefsel in het longweefsel opgenomen. De longen verliezen hierdoor hun elasticiteit, waardoor het ademhalen moeilijker wordt. Mesothelioom is een asbestkanker. Bij deze ziekte wordt een tumor gevormd aan de vliezen die de lichaamsholten bekleden, zoals bijvoorbeeld het longvlies. Naast de kans op asbestziekten lopen mensen die aan asbest zijn blootgesteld ook een verhoogd risico op longkanker.