AsbestdakAdvies kennis van zaken en toekomstgericht

Asbestinventarisatie

De asbestinventarisatie is de start van ieder project dat betrekking heeft op het verwijderen van asbest. Tijdens de inventarisatie wordt de aanwezigheid, de omvang en de aard van asbest en asbesthoudende materialen in een bouwwerk of object vastgesteld. Ook stellen wij van de aangetroffen asbesthoudende materialen de risicoklasse ten behoeve van de asbestverwijdering vast.

Aan de hand van de asbestinventarisatie maken wij een duidelijk en praktisch asbestinventarisatierapport. Het rapport is geschikt voor het aanvragen van een omgevingsvergunning (sloopmelding), het verwijderen van de geïnventariseerde asbesthoudende materialen en de renovatie of sloop van (een gedeelte van) het bouwwerk of object.

Tijdens de inventarisatie verzamelen wij direct de extra informatie die nodig is voor verdere stappen. Denk hierbij aan de juiste hoeveelheden asbest of de bereikbaarheid van het gebouw of object. Dit verwerken wij in het rapport en hiermee kunnen de asbestsaneerder en het montagebedrijf makkelijker een passende offerte aanbieden.